lauantai 27. elokuuta 2011

ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္လူသား

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိတာ လူသားအပါအဝင္ သက္ရွိသတၱဝါ အားလုံးရဲ့ မိခင္ပါပဲ။ ဒီသဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ မေလးစားရင္ ဖ်က္ဆီးရင္ လူသားအပါအဝင္ သက္ရွိသတၱဝါေတြ ဒုကၡေတြရင္ဆုိင္ၾကရမယ္။ ေနာက္ဆုံး အားလုံးဟာ သဘာဝဝန္းက်င္ဆုိင္ရာျပႆနာေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ၾကရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုိရင္ဆုိင္ၾကရတာကလဲ အခ်ိန္ကာလ အကန္႔အသတ္မဲ့ပါတယ္။ အလြန္ကုိ ရွည္လ်ားလွေသာ အခ်ိန္ကာလနဲ႔ မ်ိဴးဆက္မ်ားစြာ ဆုိးက်ိဴးမ်ားကုိ ခါးစည္းခံၾကရပါလိမ့္မယ္။ ။ ဒါကုိ ဒီကေန႔ကမၻာ ေပၚကျဖစ္ရပ္ေတြက သက္ေသခံေနပါတယ္။ ဥပမာဆုိရင္ တရုပ္ျပည္က ျမစ္ဝါျမစ္ၾကီး တိမ္ေကာပေပ်ာက္သြားတာမ်ိဴးေပါ့။

သီလ

ကုိက်င့္သီလကင္းမဲ့တဲ့ ေနရာတုိင္းမွာ တိုးတက္မႈနဲ႔ ေအးျငိမ္းမႈမရႏုိင္ဘူး။