lauantai 1. lokakuuta 2011

ဗုဒၶဘာသာ ဇစ္ျမစ္ ( ၅ )

သုေမဓာရွင္ရေသ့သည္ တစ္ေန႔ေသာအခါ ဈာန္သမာပတ္မွထေတာ္မူ၍ ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ၾကြခ်ီေတာ္မူလာရာ ရမၼာဝတီျမိဳ႔ေကာင္းကင္ယံသုိ႔ေရာက္ရွိေလ၏။ ထုိသုိ႔ေကာင္းကယ္ယံသုိ႔ေရာက္ရွိေသာအခါ ေအာက္ေျမအျပင္ကုိ ငံု႔၍ၾကည့္မိ၏။ ထုိအခါ လူမ်ားစြာတုိ႔သည္ ပ်ားပန္းခတ္မွ် လႈပ္ရွားသြားလာလွ်က္ အားတက္သေရာ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကည္ကုိ ေတြ႔ျမင္ရေသာေၾကာင့္ ထုိအျခင္းအရာကုိ စုံစမ္းေမးျမန္းလုိစိတ္ျဖစ္ေပၚလာခဲ့၏။ ထုိေၾကာင့္ပင္ သူသည္ ေအာက္ေျမအျပင္သုိ႔ ဆင္းသက္၍ အေျခအေနမွန္ကုိ စုံစမ္းၾကည့္ေသာအခါ ဤသုိ႔သိရွိရေလ၏။ ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္ကုိယ္ေတာ္ျမတ္သည္ ရဟႏၱာေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းျခံရံလွ်က္ ရမၼာဝတီျပည္သုိ႔ၾကြခ်ီေတာ္မူလာ၏။ တုိင္္းသူျပည္သား အမ်ားအျပားတုိ႔အားလည္း တရားေရေအးတုိက္ေကြ်းကာ ေအးျငိမ္းရာ နိဗၺဴတာသုိ႔ ပုိ႔ေဆာင္ေတာ္မူ၏။ တုိင္းသူျပည္သား အားလုံးတုိ႔သည္လည္း ဒီပကၤရာ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကုိ ရုိေသဝမ္းေျမာက္ ႏွစ္ေထာင္းအားရ ရွိၾကပါေပ၏။ ျပည္သူျပည္သားမ်ားသည္ တရားေတာ္ကုိ နာယူၾကျပီးလွ်င္ ဆြမ္းျဖင့္လုပ္ေကြ်းျပဳစုလုိ၏။ ေဝယ်ာဝစၥကုသုိလ္ကုိလည္း လုိခ်င္ၾက၏။ သူေတာ္ေကာင္းတရားကုိ နာၾကားၾကရေသာေၾကာင့္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား တည္တ့ံျပန္႔ပြါးထြန္းကားေစရန္ စိတ္ရည္သန္၍ ဘုရားအမႈးရွိေသာ သူေတာ္ေကာင္းတုိ႔ကုိ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းလုိျခင္းလည္းျဖစ္၏။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဒီပကၤရာျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ ရဟႏၱာေပါင္းႏွစ္ေသာင္းကုိ ဆြမ္းဘုန္းေပးေသာအားျဖင့္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားအား ခ်ီးေျမွာက္ေတာ္မူပါရန္ ျပည္သူျပည္သားမ်ားက ပင့္ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾက၏။ ထုိေလွ်ာက္ထားခ်က္အရ  ျမတ္စြာဘုရားရွင္ႏွင့္တကြရဟႏၱာအရွင္ျမတ္ေပါင္း ႏွစ္ေသာင္းၾကြခ်ီေတာ္မူလာမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လူအမ်ားစုေပါင္း၍ လမ္းျပင္ျခင္း၊ မ႑ပ္ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ အခမ္းအနားအျပင္ဆင္ျခင္း၊ ဆြမ္းခ်က္ျပဳတ္ျခင္းစေသာ ဆြမ္းကပ္လႈမည့္အခမ္းအနားတြင္ လုိအပ္သည့္ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနၾကေၾကာင္းကုိ ရွင္ရေသ့သည္ စုံစုံေစ့ေစ့ သိရွိရေလေတာ့၏။ ထုိသုိ႔သိရွိေလေသာအခါ သူသည္လည္း ကုသုိလ္အမႈကုိပါဝင္ေဆာင္ရြက္လုိပါေၾကာင္း၊ လမ္းျပဳျပင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကုိ ေပးေစလုိပါေၾကာင္း သဒၶါတရားထက္သန္စြာျဖင့္ ေမတၱာရပ္ေလေတာ့၏။ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားကလည္း ေက်ေက်နပ္နပ္ပင္ လမ္းျပဳျပင္ရန္ ေနရာတစ္ခုကုိ သတ္မွတ္ေပးေလ၏။ သို႔ေသာ္ သူျပဳျပင္ရမည့္လမ္းပုိင္းသည္ ရႊံ ႔ညြံမ်ားျဖင့္ ျပည့္လွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ အခ်ိန္မီမျပီးစီးခဲ့ေပ။ မျပီးစီးမီပင္ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြရဟႏၱာမ်ားၾကြခ်ီေတာ္မူလာရာ ရွင္ရေသ့သည္ မျပီးစီးေသးဘဲ ၾကြင္းက်န္ေနသည့္ ရႊံ ႔ညြံမ်ားျဖင့္ ဖုံးအုပ္ေနေသာလမ္းေပၚဝယ္ သူ၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ ဝမ္းလ်ားထုိး၍ တံတားခင္းကာ ဤသုိ႔ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ေတာ့၏။ ေလာကသုံးပါးတုိ႔၏ ကိုးကြယ္ရာသခင္ သဗၺညဳတဥာဏ္ေတာ္ရွင္ အရွင္ျမတ္ဘုရား တပည့္ေတာ္၏ ခႏၶာကုိယ္ကုိ တံတားျပဳ၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူပါဘုရား၊ တပည့္ေတာ္၏ကုိယ္ခႏၶာကုိ တံတားအျဖစ္လႈဒါန္းပါ၏ ရွင္ေတာ္ျမတ္ဘုရား။ ဤသုိ႔ေလွ်ာက္ထားလုိက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ႏွင့္တကြ ရဟႏၱာႏွစ္ေသာင္းတုိ႔သည္ သုေမဓာရွင္ရေသ့၏ ေက်ာကုန္းကုိနင္း၍ ၾကြခ်ီေတာ္မူၾကေလ၏။ ထုိကဲ့သို႔ေသာ စည္ကားၾကီးက်ယ္ ဝင့္ထယ္ခမ္းနားလွသည့္ ဒီပကၤရာဘုရားရွင္အားၾကိဴဆုိပြဲႏွင့္ ဆြမ္းကပ္လႈပြဲတြင္ မထင္မရွား အညၾတအေနျဖင့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝ ႏွလုံးလွသည့္ အမ်ိဴးသမီးေကာင္းေလးတစ္ေယာက္သည္ ရဲရဲရင့္ရင့္ပါဝင္လာခဲ့၏။ သူမသည္ ထုိဘဝတြင္ ဘုရွားရွင္ကုိ ၾကိဴဆုိမႈႏွင့္ဆြမ္းကပ္သည့္အခမ္းအနားမတုိင္မီအထိ မထင္မရွားျဖစ္ခဲ့ေသာ္လဲ ထုိဘုရားရွင္ကုိၾကိဴဆုိသည့္အခ်ိန္မွစ၍ ေနာက္ေနာင္ဘဝဆက္တုိင္းတြင္ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားလာသူျဖစ္၏။ ပါရမီျဖည့္ဆည္းေတာ္မူရာ ကာလတုိင္း ကမၻာတုိင္း ဘဝတုိင္းဝယ္ မျငီးမျငဴ ၾကည္ျဖဴစြာျဖင့္ ေမတၱာကုိအညီအမွ်ျပဳ အခ်စ္တုကုိဖယ္ရွား အားသစ္မ်ားေပး၍ အေလာင္းေတာ္အား  ပါရမီျဖည့္ခဲ့သူျဖစ္၏။ ေလာကၾကီးတစ္ခုလုံးအတြက္ အေလာင္းေတာ္ဘုရားျဖစ္ေစရန္ ဘဝ၏ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္ႏွင့္ ႏွလုံးသား၏ဆႏၵ၊ႏွလုံးသား၏တမ္းတခ်က္တုိ႔ကုိ ဦးစားမေပး အေလးမထားဘဲ ေပးဆပ္အနစ္နာခံရမႈတုိ႔ အလြန္တရာၾကီးက်ယ္မ်ားျပားလွျပီး ရွည္လ်ားလွေသာကာလမ်ားဝယ္ အေအးႏွင့္အပူ အခ်ိဳႏွင့္အခါး ရုိင္းျပမႈႏွင့္ ယာဥ္ေက်းသိမ္ေမြ႔မႈ ရက္စက္မႈႏွင့္ၾကင္နာမႈ ၾကမ္းတမ္းမႈႏွင့္ေခ်ာေမြ႔မႈ အနိမ့္ႏွင့္အျမင့္ အတိမ္ႏွင့္အနက္ အတက္ႏွင့္အဆင္း အလင္းႏွင့္အေမွာင္ အေယာင္ေဆာင္ႏွင့္ အစစ္ အသဲကြဲမႈနာက်င္မႈႏွင့္ ေက်နပ္ၾကည္ႏူုးမႈ စသည့္စသည့္ မေရမတြက္ႏုိင္ေသာ
အမႈမ်ားစြာကုိ နဲနဲေလးမွ်မမႈ၊ မမႈေရးခ် မမႈဘဲ အံတု ျဖတ္သန္းခဲ့သူျဖစ္သည့္အျပင္ စိတ္ဓါတ္ေရးရာအရ အလြန္တရာတည္ၾကည္ခုိင္ခံ့၍ ကမၻာ့အမ်ိဴးသမီးထုၾကီးတစ္ရပ္လုံး၏ စံျပအားထားေလာက္သည့္အမ်ိဴးသမီးေကာင္းလည္းျဖစ္၏။ ပါရမီလုပ္ငန္းဟူသမွ် က်ရာေနရာ ၾကံဳရာအခိုက္အတန္႔မွ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္ရြက္ခဲ့ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သူလည္းျဖစ္၏။ အမွန္စစ္စစ္ ျမတ္စြာဘုရားရွင္၏ သဗၺညဳတေတာ္ကုိရျခင္း၌ သူမ၏ေက်းဇူးကား အထူးၾကီးမားလွပါဘိ။ ေလာကသားမ်ားအေနျဖင့္လည္း သူမ၏ ေက်းဇူးကုိသိသင့္နားလည္သင့္လွ၏။ သူမကားအျခားမဟုတ္။ သူမ၏ နာမည္ကား မိမိတုိ႔ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္ျပီးျဖစ္ေသာ ေတာ္ေလးဝဝင္သည့္ ယေသာဓရာပင္တည္း။ သုိ႔ေသာ္ သူမ ပါရမီျဖည့္ဖက္အျဖစ္ စတင္ပါဝင္စဥ္ကထုိနာမည္မဟုတ္္ခဲ့။ သူမ၏နာမည္ကားးးး
( ဆက္ရန္.....)

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti